9.3.06

Μετά τη βροχή...

1 comment:

Gatina said...

Μετά τη βροχή.
Δροσιά πάνω σ' ένα λουλούδι. Ναι. Όμορφη φωτογραφία, νιαρ.

Καλημέρα!