12.7.06

Ρ.Ε.Α. (Ρατσιστές Ελληναράδες Αντισημίτες)

Στο ποστ της 7/4/2006 με τίτλο "Bίβλος 2: H θέση της γυναίκας κατά την Παλαιά Διαθήκη (Π)" εμφανίστηκε σήμερα ένα μακροσκελέστατο σχόλιο που είναι άστοχο μεν, πολύ ενδιαφέρον δε. Και μόνο για τον κόπο που έκανε ο συντάκτης να συλλέξει και να δακτυλογραφήσει τόσα αποσπάσματα, αξίζει να το διαβάσετε, γι’ αυτό και το παραθέτω εδώ αυτούσιο. Ακολουθεί, φυσικά, απάντηση από τον Π και δικό μου υστερόγραφο.

____________________________________________

Σχόλιο του Abu Musab al-Zarkawi

Οι ρατσιστές ελληναράδες αντισημίτες βλέπουν μόνο την ακίδα στην "εβραϊκή" Παλαιά Διαθήκη και όχι το παλούκι στο δικό τους μάτι.

Γνωμικά αρχαίων για τις γυναίκες

Ανεξάντλητη γνώση για το "κακό" που ακούει στο όνομα ΓΥΝΑΙΚΑ από τους αρχαίους ημών προγόνους.

Φωκυλίδου
Και τόδε Φωκυλίδω. Τετόρων από τώνδε γένοντο φύλα γυναικείων, ή μέν κυνός, ή δέ μελίσσης, ή δέ συός βλοσυρής, ή δ' ίππου χαιτηέσσης. Εύφορος ήδε, ταχεία, περίδρομος, είδος αρίστη. Ή δε συός βλοσυρής ούτ' άρ κακή ουδέ μέν εσθλή. Ή δε κυνός χαλεπή τε καί άγριος. Ή δέ μελίσσης οικονόμος τ' αγαθή και επίσταται εργάζεσθαι. Ής εύχου, φίλ' εταίρε, λαχείν γάμου ιμερόεντος.
Και αυτό του Φωκυλίδη: από τα τούτα τα τέσσερα γεννήθηκαν των γυναικών τα είδη: το ένα από σκύλα, από μέλισσα το άλλο, από γουρούνα βλοσυρή το τρίτο και τέλος τ' άλλο από φοράδα με μεγάλη χαίτη. Τούτου του τελευταίου είδους οι γυναίκες είναι εύφορες, γρήγορες, κοσμογυρίστρες, ωραιότατες. Οι άλλες, από την βλοσυρή γουρούνα ούτε κακές, αλήθεια, ούτε και καλές αυτές από την σκύλα ατίθασες και άγριες. Οι άλλες από την μέλισσα είναι αγαθές και εργατικές, το σπίτι κυβερνούν. Να εύχεσαι, καλές μου φίλε, μια τέτοια να σου τύχει στον γάμο που τόσο ποθείς!

Ευριπίδου Κρήσσαις
Ου γάρ ποτ' άνδρα τον σοφόν γυναικί χρή δούναι χαλινούς ουδ' αφέντ' εάν κρατείν. Πιστόν γάρ ουδέν ετσιν, ει δε τίς κυρεί γυναικός εσθλής, ευτυχεί κακόν λαβών.
Ο γνωστικός άνδρας δεν πρέπει ποτέ να παραδώσει τα ηνία στην γυναίκα και, παρατώντας τα, ν ' αφήσει αυτή να κυβερνά. Δεν μπορείς εμπιστοσύνη να της έχεις. Και αν σου έλαχε καλή γυναίκα να έχεις, ευτυχείς βέβαια, μα συντροφιά με το κακό.

Μενάνδρου Υποβολιμαίου
Τά δεύτερ' αεί την γυναίκα δεί λέγειν, την δ' ηγεμονήνιαν των όλων τον άνδρ' έχειν. Οίκος δ' εν τώ τά πάντα πρωτεύει γυνή, ουκ έστιν όστις πώποτ' ουκ απώλετο.
Η γυναίκα πρέπει να πάντα να είναι δεύτερη. Τον πρώτο λόγο σε όλα να έχει ο άνδρας. Δεν είναι σπίτι που να κυβερνά η γυναίκα και στο τέλος να μην πήγε του χαμού.

Ευριπίδου Μελανίππη
Τίσασθε τήνδε. Και γάρ εντεύθεν νοσεί τά των γυναικών. Οί μέν ή παίδων πέρι ή συγγενείας ούνκ' ουκ απώλεσαν κακήν λαβόντες. Είτα τούτο τάδικον πολλαίς υπερρύηκε και χωρεί πρόσω, ώστ' εξίτηλος αρετή καθίσταται.
Τιμήστε την λοιπόν. Έτσι είναι που αρχίζουν και χαλάνε οι γυναίκες. Γιατί όσοι έπιασαν τις πομπές της γυναικός τους και, για χάρη συγγένειας ή για χάρη των παιδιών τους, έκαμαν το λάθος να μην την τιμωρήσουν, έγιναν αιτία να εκμεταλλευθούν πολλές το λάθος και έτσι το κακό όλο και προοδεύει σε σημείο που η αρετή πάει να σβήσει.

Ευριπίδου
Μοχθούμεν άλλως θήλυ φρουρούντες γένος. Ήτις γάρ αυτή μην πέφυκεν ένδος, τι δεί φυλάσσειν καξαμαρτάνειν πλέον;
Του κάκου ιδρωκοπούμε να φυλάττουμε τις γυναίκες. Αν δεν το έχει από το φυσικό της, ποιος ο λόγος να την φυλάττουμε και πιο πολύ να κολαζόμαστε;

Ευριπίδου
Γυναικί δ' όλβος ήν πόσιν στέργοντ' έχη.
Ευριπίδου
Είναι ευτυχισμένη η γυναίκα που έχει άνδρα να την αγαπά.

Σοφοκλέους Φαίδρα
Σύγγνωτε κανάσχεσθε σιγώσαι. Το γάρ γυναιξίν αισχρόν εύ γυναίκα δεί στέγειν.
Συμφωνήστε και μην βγάζετε άχνα. Τα αισχρά των γυναικών η γυναίκα πρέπει να τα καταχωνιάζει με επιμέλεια.

Ευριπίδου Αλόπη
Τι δήτα μοχθείν δεί γυνακείον γένος φρενούντας; Αι γάρ εύ τεθραμμένον πλέον σφάλλουσιν οίκους των παρημελημένων.
Ποιος αλήθεια ο λόγος να μοχθούμε στις γυναίκες για να βάλουμε μυαλό; Οι καλοαναθρεμμένες πιο πολύ τα σπίτια καταστρέφουν από τις παραμελημένες.

Ευριπίδου Αντιόπη
Ου σωφρονίζειν έμαθον, αιδείσθαι δε χρή γύναι το λίαν και φυλάσσεσθαι φθόνον.
Δεν έμαθα με τιμωρίες να συνετίζω πρέπει να δείχνεις σεβασμό, γυναίκα, πολύ και να φυλάγεσαι από το φθόνο.

Φιλήμονος
Αγαθής γυναικός εστιν, ώ Νικοστράτη, μη κρείττον είναι τανδρός αλλ' υπήκοον. Γυνή δε νικώσ' άνδρα κακόν εστιν μέγα.
Η καλή γυναίκα, Νικοστράτη, δεν ζητεί να είναι ανώτερη από τον άνδρα, αλλά υπακούει. Είναι συμφορά μεγάλη η γυναίκα που τον άνδρα διατάζει.

Σοφοκλέους Ακρίσιος
Άλλως τε καί κόρη τε καργεία γένος, αίς κόσμος η σιγή τε καί τά παύρ' έπη.
Άλλωστε είναι και κόρη και κατάγεται από το Άργος, όπου η σιωπή και τα λίγα λόγια είναι της γυναίκας κόσμημα.

Ευριπίδου Ανδρομάχη (930)
Κακών γυναικών είσοδοί μ' απώλεσαν.
Των κακών γυναικών οι επισκέψεις με κατέστρεψαν.

Υπερείδου
Κυριεύειν δεί των εκευθέρων γυναικών.
Των ελευθέρων γυναικών εμείς πρέπει να είμαστε τα αφεντικά.

Επιχάρμου
Σώφρονος γυναικός αρετά τον συνόντα μη' δικείν άνδρα.
Η αρετή της φρόνιμης γυναίκας είναι να μην απατά τον άνδρα της.

Δημοκρίτου
Υπό γυναικός άρχεσθαι ύβρις ανδρί εσχάτη.
Η πιο μεγάλη προσβολή για τον άνδρα είναι να τον κυβερνάει η γυναίκα του.

Ιπποκράτους
Αλλ' όμως χρήιζει γυνή σωφρονίζοντος. Έχει γάρ φύσο και το ακόλαστον εν εωυτή, όπερ ει μη καθ' ημέρην επικόπτοιτο, ως τά δένδρεα καθυλομανεί.
Η γυναίκα χρειάζεται πάντα να έχει κάποιον να την κρατάει σε θεογνωσία. Γιατί έχει μέσα της εκ φύσεως το ακόλαστο, που, αν δεν ψαλιδίζεται κάθε ημέρα, θρασομανάει σαν τα δένδρα.

Σωκράτους
Τούς μέν άνδρας τοίς της πόλεως νόμοις δεί πείθεσθαι, τάς δε γυναίκας τοίς των συνοικούντων ανδρών ήθεσι.
Οι άνδρες πρέπει να πειθαρχούν στους νόμους της πόλης και οι γυναίκες στα ήθη των συζύγων τους.

Ησιόδου Έργα (373)
Μηδέ γυνή σε νόον πυγοστόλος εξαπατάτω, αιμύλα κωτίλλουσα, τεήν διφώσα καλίην.
Κοίτα να μην σου πάρει τα μυαλά γυναίκα που κουνάει τα πισινά της και φλυαρεί απατηλά γλυκόλογα ζητώντας την δική σου την φωλιά να πάρει.

Ευριπίδου Ορέστης (108)
Εις όχλον έρπειν παρθένοισιν ου καλόν.
Δεν αρμόζει στις παρθένες μέσα στον όχλο να γυρνούν.

Του αυτού Σθενέβοια
Κομίζετ' είσω τήνδε. Πιστεύειν δε χρή γυναικί μηδέν όστις εύ φρονεί βροτών.
Μέσα φέρτε την αυτήν. Φρόνιμος ποτέ κανένας τις γυναίκες μην πιστεύει.

Πλουτάρχου γαμικά παραγγέλματα
Αι βουλόμεναι μάλλον ανοήτων κρατείν ανδρών ή φρονίμων ακούειν εοίκασιν τοίς εν οδώ βουλομένοις μάλλον οδηγείν τυφλούς ή τοίς γιγνώσκουσιν ακολουθείν και βλέπουσιν.
Οι γυναίκες εκείνες που προτιμούν να εξουσιάζουν άνδρες ανόητους και όχι να υπακούουν σε άνδρες συνετούς μοιάζουν με εκείνους που προτιμούν στον δρόμο να οδηγούν τυφλούς και όχι με εκείνους που γνωρίζουν να ακολουθούν και βλέπουν.

Πλάτωνος Προς Γυναίκας Επιστολή

Ω βδελυραί και τολμηραί καναίσχυνται, υμείς γυναίκες, και μιαραί και παμμίαραι και μιαρώταται, πόθεν γυναικών με προσέβαλον, ω μιαρών μιαρώταται; Μων αξιοίτε φενακισάσαις εμού απαλλαγήναι αζήμιαις, και ταύτ' εμού βακτηρίαν έχοντος; Θιασώται του ληρείν και παραπαίειν, διαρραγείητε, ως μόθουσες ει και φύσει κόβαλοι, αίτινες φενακίζετε, φράσατε δ' ούπω τετλήκατε ημίν. Ευφημείν χρη και μη φλαύρον, μηδέν γρύζειν, αλλ' ολολύζειν. Τοις ταις γυναιξί φράσατε σιγάν, τους τε κοπρώνας και τας λαύρας καιναίς πλίνθοισιν ανοικοδομείν, και τους πρωκτούς επικλείειν. Εξώλης απόλοιτε, ει μη παύσαισθε βακίζουσαι. Ως επιτετρίψεσθε, ω γυναίκες, αυτίκα απαξάπαντας καταμεμυττωτευμένας. Αλλ' ω Κρονικαίς λήμαις όντως λημούσες τας φρένας άμφω, πληγάς λήψεσθε υφ' ημών. Αιβοί!

Ευριπίδου Ιππόλυτος (664)
Να χαθείτε. Ποτέ δεν θα χορτάσω να μισώ τις γυναίκες, κι ας μου πούνε πως πάντα το ίδιο κοπανάω. Γιατί πάντα κι αυτές είναι κακές. Ή βγαίνει κάποιος τώρα να τις μάθει φρόνιμες να είναι ή αλλιώς και εμένα να με αφήσει στην μύτη τους να μπαίνω πάντα.

Μενάνδρου
Συνήθειο της γυναίκας είναι να εμπιστεύεται στα λόγια.

Μενάνδρου
Είναι άπιστη η φύση της γυναίκας.

Ευριπίδου Μήδεια (263)
Η γυναίκα στ' άλλα είναι πλάσμα που ζαρώνει από τον φόβο δειλή στην μάχη και δειλή τα' άρματα να βλέπει. Μα αν η τύχει και την αδικήσεις στο κρεβάτι, δεν υπάρχει πιο σατανική ψυχή να σε εξοντώσει.

Ευριπίδου Εκάβη (1178)
Όποιος πριν απλό εμένα τα εξ αμάξης έψαλε στις γυναίκες ή τώρα τις κακολογεί ή πάλι πρόκειται στο μέλλον να τους τα ψάλει, όλα αυτά μαζί εγώ σε μια φράση θα τα πω: τέτοιο μελέτι ούτε η θάλασσα ούτε η στεριά εγέννησε ποτέ. Ο παθός τα ξέρει.

Ευριπίδου Μελανίππη
Εκτός από την μάνα μου όλη την φάρα των θηλυκών μισώ.

Ευριπίδου Δανάη
Η γυναίκα σαν φύγει από το πατρικό το σπίτι δεν είναι των γονιών, αλλά του ανδρός της.

Ευριπίδου Αίολος
Όποιος την γυναίκα πάψει να κακολογεί θα είναι ένας ταλείπωρος και ΄λοχι γνωστικός.

Ευριπίδου Ανδρομάχη
Πολλούς τρόπους μπορεί να σοφιστείς: γυναίκα είσαι!

Ευριπίδου Αιγεύς
Οι γυναίκες των δειλών ανδρών είναι θρασύστομες.

Ευριπίδου Ανδρομάχη (94)
Στις γυναίκες πάντα αρέσει να λένε και να ξαναλένε τα κακά που υποφέρουν.

Ευριπίδου Ανδρομάχη (181)
Οι γυναίκες είναι πλάσματα με ζήλεια στην ψυχή και προ παντός μισούν η μία την άλλη, όταν έχουν δύο τον ίδιο άνδρα.

Ευριπίδου Ανδρομάχη (296)
Το πιστεύω. Και είναι φανερό πως οι θεοί έδωσαν στους ανθρώπους γιατρικά για τα άγρια ερπετά και για την κακή γυναίκα που ξεπερνάει την οχέντρα και την φωτιά γιατρικό δεν μπόρεσε κανείς να εύρη ακόμη. Τόσο μεγάλη συμφορά είμαστε εμείς (οι γυναίκες) για τους ανθρώπους!

Ευριπίδου Βελλερεφόντης
Είσαι και τα δύο: και παγκάκιστη και γυναίκα! Τι όνειδος πιο μεγάλο απ' αυτό θα μπορούσε κανείς να εκστομίσει;

Ευριπίδου Δανάη
Έλεγαν κάποτε για μάς και μάς επαινούσαν: πως εμείς οι γυναίκες έχουμε ικανότητα στην πανουργία, ενώ οι άνδρες στο κοντάρι ευστοχούν. Μα, αν ο δόλος έκρινε την νίκη, θα είχαμε εμείς την εξουσία των ανδρών.

Ευριπίδου Ινώ
Αλοίμονο! Πόσο πιο δυστυχέστερο από τους άνδρες επλάστηκε των γυναικών το γένος! Στα ωραία υπολείπεται πολύ, στ' άσχημα υπερέχει!

Ευριπίδου Ινώ
Ω θνητά πράγματα, ω γυναικεία ψυχή, τι φοβερή αρρώστια κουβαλάμε, την Αφροδίτη!

Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Ταύροις
Οι γυναίκες είναι φοβερές να σοφίζονται τεχνάσματα!

Ευριπίδου Οιδίπους
Η γυναίκα δείχνεται χειρότερη και από τον κάκιστον άνδρα, έστω και αν αυτή είναι προκομμένη.

Ευριπίδου Μήδεια (230)
Από όλα τα έμψυχα που έχουν λογικό, εμείς οι γυναίκες είμαστε το αθλιώτερο πλάσμα, γιατί πρέπει πρώτα με χρήματα πολλά να αγοράσουμε έναν άνδρα να τον πάρουμε αφέντη του κορμιού μας. Αυτό πια είναι από όλα τα κακά το οδυνηρότερο!

Ευριπίδου Ιππόλυτος (616)
Ω Ζευ, γιατί κίβδηλο κακό για τους ανθρώπους έφερες, τις γυναίκες στο φως του ήλιου; Αν ήθελες το γένος των ανθρώπων να σπείρεις, δεν έπρεπε να το χαρίσεις από την κοιλιά των γυναικών, αλλά να μπορούσαν οι θνητοί, τοποθετώντας στους ναούς σου ή χαλκό ή σίδερο ή μια ποσότητα χρυσού, με αυτό το τίμημα να αγοράζουν σπέρμα για απογόνους.

Ευριπίδου Μελέαγρος
Μισώ τις γυναίκες… και απ' όλες πιο πολύ εσένα που όλα πονηρά τα κάνεις και έπειτα γλυκομιλείς.

Ευριπίδου Μήδεια
Γυναίκες είμαστε: εντελώς αδέξιες για τα καλά! Σοφώτατες μαστόρισες για όλα τα κακά!

Ευριπίδου Μήδεια
Και συ θα συμφωνούσες, έτσι, αν δεν σε έτρωγεν η ζήλεια. Αλλά φθάνετε στο σημείο οι γυναίκες όταν καλά τα πάτε στο συζυγικό κρεβάτι, να νομίζετε πως έχετε τα πάντα.

Ευριπίδου Ορέστης
Πάντα αφορμή για συμφορές είναι οι γυναίκες, για να ρίχνουν τους άνδρες μέσα στην δυστυχία!

Ευριπίδου Φοίνισσαι
Φιλοκατήγορο από φυσικού του το θηλυκό το γένος, μικρή αφορμή για κατηγορία είναι αρκετή, για να εύρουν οι γυναίκες και να πουν ένα σωρό. Νιώθουν μεγάλην ευχαρίστηση να μην πουν λόγο καλό η μια για την άλλη.

Αλέξιδος
Πιο ξεδιάντροπο θηρίο από την γυναίκα δεν υπάρχει. Από λόγου μου το ξέρω.

Ησιόδου (Έργα 375)
Τι γυναίκα να εμπιστεύεσαι, τι κλέφτη, το ίδιο είναι.

Μενάνδρου
Πίστη δεν φυτρώνει στης γυναίκας την καρδιά.

Ευριπίδου Αύγη
Γυναίκες είμαστε! Αλλού από φόβο την παθαίνουμε και αλλού στο θράσος κανείς δεν μάς ξεπερνά.

Αλέξιδος
Τίποτε ούτε κάστρο ούτε χρήματα δεν είναι τόσο δύσκολο να φυλαχτούν όσο η γυναίκα.

Μενάνδρου
Τότε πρέπει προ παντός να φοβάσαι τις γυναίκες όταν σε πλανεύουν με τα λόγια τα γλυκά.

Μενάνδρου
Πολύ χειρότερο είναι να πειράξεις γριά γυναίκα παρά σκύλλα.

Μενάνδρου
Εκ φύσεως είναι η γυναίκα πλάσμα ατίθασο και αψύ.
Ησιόδου Θεογονία (591)
Ολέθρια είναι η ρίζα της. Και η φάρα των γυναικών, μεγάλη συμφορά με τους θνητούς ανθρώπους κατοικεί, ασύμφορη στην φτώχεια την καταραμένη, βολική για τους χορτάτους.

Αντιφάνους
Τούτο μόνον εγώ πιστεύω σχετικά με την γυναίκα: πως δεν θα αναστηθεί, όταν πεθάνει. Σε όλα τα άλλα απιστώ μέχρις ότου πεθάνει.

Ησιόδου (Έργα 57)
Θα τους δώσω ένα κακό (τις γυναίκες) για την φωτιά που πήραν χάρισμα, ένα κακό που όλοι μ' αυτό θα αναγαλλιάσουν από τα βάθη της καρδιάς τους την συμφορά την δική τους αγαπώντας.

Στο αυτό (67, 77, 7)
Να βάλει μέσα μια αναιδέστατη ψυχή και δόλιο χαρακτήρα απατηλό.

Ο ψυχοπομπός Ερμής ο Αργειοφόντης της έβαλε στα στήθια της το ψέμα και τα γλυκόλογα και δόλιο χαρακτήρα.

Σοφοκλέους Επίγονοι
Ω εσύ γυναίκα, που τόλμησες τα πάντα και κάτι πιο πολύ: Άλλη χειρότερη από την γυναίκα δεν υπάρχει στους ανθρώπους συμφορά ούτε ποτέ θα υπάρξει.

Αντιφάνους
Άνθρωπος που υποφέρει φοβερά από τα μάτια πάμπολλες δοκιμάζει συμφορές πλην έχει και ένα καλό, ότι δεν βλέπει γυναίκα ετούτον τον καιρό.

Σοφοκλέους
Η αντρογυναίκα δείχνει πως το σπίτι είναι ορφανό!

Ευριπίδου Ιππόλυτος
Θησέα, αν είσαι γνωστικός, σε συμβουλεύω το καλύτερο: και την αλήθεια όταν σου λέγει, μην πιστεύεις την γυναίκα.

Μενάνδρου Υποβολιμαίος
Στην θάλασσα και στην στεριά είναι πολλά θηρία. Μα από όλα φοβερότερο είναι η γυναίκα!

Ευριπίδου Φοίνιξ
Η γυναίκα είναι από το χειρότερο κακό.

Μενάνδρου
Γυναίκες όπου υπάρχουν εκεί είναι όλα τα κακά.

Μενάνδρου
Το έχει για κακό η γυναίκα μιαν αλήθεια να σου πει.

Αγαθής γυναικός εστι μη κρείττονα είναι του ανδρός, αλλ' υπήκοον. Γυνή δε νικώσ' άνδρα κακόν εστι μέγα.
Καλή σύζυγος είναι εκείνη που είναι υπήκοος του ανδρός και όχι εκείνη που εξουσιάζει τον άνδρα. αυτή είναι μέγα κακόν.
Φιλήμων αδήλων απόσπασμα 44

Αθάνατόν εστι κακόν αναγκαίον γυνή.
Η γυναίκα είναι το αιώνιο αναγκαίο κακό.
Φιλήμων αδήλων απόσπασμα 103

Αντί γαρ πυρός πυρ άλλο μείζον ηδέ δυσμαχώτερον έβλαστον αι γυναίκες.
Στον κόσμο αυτό το χειρότερο και πιο δυσκολοκαταμάχητο κακό από τη φωτιά είναι οι γυναίκες.
Ευρυπίδης απόσπασμα 544

Βίον καλόν ζης, αν γυναίκα μη έχης.
Καλή ζωή περνάς αν δεν έχει γυναίκα.
Μένανδρος Γνώμαι Μονόστιχοι 78

Γυναίκες, ες μεν εσθλ' αμηχανώταται, κακών δε πάντων τέκτονες σοφώτατοι.
Οι γυναίκες είναι τα πιο ανίκανα πλάσματα για το καλό, ενώ για το κακό είναι τα πιο ικανά και τα πιο σοφά.
Ευριπίδης Μήδεια 408

Γυναιξί κόσμον η σιγή φέρει.
Η σιγή είναι στολίδι για τις γυναίκες.
Σοφοκλής Αίας 293

Γυνή γαρ εξελθούσα πατρώων δόμων ου των τεκτόνων εστίν, αλλά του λέχους.
Μόλις η γυναίκα αποχωριστεί το πατρικό της σπίτι, δεν ανήκει πια στους γονείς της, αλλά στον άνδρα της.
Ευριπίδης απόσπασμα

Γυνή γυναικί σύμμαχος πέφυκέ πως.
Από τη φύση της η γυναίκα έχει ως σύμμαχο τη γυναίκα.
Ευριπίδης απόσπασμα

Γυνή πολλά ανδρός οξυτέρη προς κακοφρηδμοσύνη.
Η γυναίκα είναι πολύ ικανότερη από τον άνδρα στο να κάνει κακά σχέδια.
Δημόκριτος D.K. 273

Γυνή τε πάντων αγριώτατον κακόν.
Από όλα τα κακά το πιο φοβερό είναι η γυναίκα.
Ευριπίδης απόσπασμα

Επίφθονον τοι χρήμα θηλείας φρενός.
Το μυαλό της γυναίκας ρέπει στο φθόνο
Ευριπίδης Ανδρομάχη 181

Ηδονή δε τις γυναιξί μηδέν υγιές αλλήλας λέγειν.
Ευχαριστιούνται οι γυναίκες με το να μη λένε τίποτα καλό η μία για την άλλη.
Ευριπίδης απόσπασμα

Καίτοι τι λογίζομ' ο κακοδαίμων προσδοκών χάριν παρά γυναικός κομιείσθαι; Μη μόνον κακόν τι προσλάβοιμι, και κάλλιστ' έχει.
Αλλά, όμως, τι σκέφτομαι ο δύστυχος και περιμένω να κερδίσω την ευγνωμοσύνη κάποιας γυναίκας; Να μην πάθω τουλάχιστον κάποιο κακό, κι όλα θα είναι ωραία.
Μένανδρος απόσπασμα

Κόσμος ολιγομυθίη γυναικί.
Στολίδι για τις γυναίκες είναι να λένε λίγα λόγια.
Δημόκριτος D.K. 274

Λύχνου σβεσθέντος πάσα γυνή Λαΐς.
Όταν σβήσουν τα φώτα, όλες οι γυναίκες είναι σαν τη Λαΐδα (πόρνες).
Απόσπασμα

Μιμείσθαι θέλει γυνή τον άνδρα.
Η γυναίκα θέλει να μιμείται τον άνδρα.
Ευριπίδης Ηλέκτρα 1037

Όπου γυναίκες εισί, πάντ' εκεί κακά.
Όπου υπάρχουν γυναίκες, όλα εκεί είναι κακά.
Μένανδρος Γνώμαι Μονόστιχοι 57

Όρατ' άπιστον ως γυναικείον γένος.
Κοιτάξτε πόσο άπιστο είναι το γυναικείο φύλο.
Ευριπίδης Ιφιγένεια εν Ταύροις 1298

Όρκους εγώ γυναίκός εις ύδωρ γράφω.
Τους όρκους της γυναίκας εγώ τους θεωρώ ανύπαρκτους.
Σοφοκλής απόσπασμα 742

Ουδέν εστι θηρίον γυναικός αμαχώτερον.
Δεν υπάρχει θηρίο πιο ακαταμάχητο από τη γυναίκα.
Αριστοφάνης Λυσιστράτη 1014

Ουδέν ούτω δεινόν, ως γυνή, κακόν.
Κανένα κακό δεν είναι τόσο τρομερό όσο η γυναίκα.
Ευριπίδης απόσπασμα

Ουκ εν γυναικί φύεται πιστή χάρις.
Στης γυναίκας την καρδιά δεν ξεφυτρώνει πιστή ευγνωμοσύνη.
Μένανδρος απόσπασμα

Ουκ εστ' αναισχυντότερον ουδέν θηρίον γυναικός.
Δεν υπάρχει πιο αδιάντροπο θηρίο από τη γυναίκα.
Άλεξις απόσπασμα

Ουκ έστιν ούτε τείχος ούτε χρήματα ουτ' άλλο δυσφύλακτον ουδέν ως γυνή.
Τίποτα, ούτε φρούριο ούτε χρήματα, δεν είναι πιο δύσκολο από τη γυναίκα για να φυλαχτεί.
Άλεξις απόσπασμα

Ου πάνυ είωθ' αληθές ουδέ εν λέγειν γυνή.
Καθόλου η γυναίκα δε συνηθίζει να λέει ούτε μια αλήθεια.
Μένανδρος απόσπασμα

Οφθαλμιών άνθρωπος ισχυρώς κακά πάμπολλα πάσχων εν αγαθόν πάσχει μόνον, ότι ουχ ορά γυναίκα τούτον τον χρόνον.
Ο άνθρωπος που υποφέρει πάρα πολύ από τα μάτια του, ενώ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, έχει μόνο ένα καλό, ότι δηλαδή αυτό το διάστημα δε βλέπει καμιά γυναίκα.
Αντιφάνης απόσπασμα

Πάντων οσ' έμψυχα και γνώμην έχει, γυναίκες εσμέν αθλιώτατον φυτόν.
Από όλα τα έμψυχα όντα, που έχουν λογική, εμείς οι γυναίκες είμαστε το πιο εξαθλιωμένο πλάσμα.
Ευριπίδης απόσπασμα

Πιθανός άγαν ο θήλυς όρος επιμένεται ταχύπορος.
Πολύ γρήγορα όσα λέει η γυναίκα εξανεμίζονται.
Αισχύλος Αγαμέμνων 485

Πλην της τεκούσης θήλυ παν μισώ γένος.
Εκτός από τη μάνα μου, μισώ όλες τις γυναίκες.
Ευριπίδης απόσπασμα

Πολλών κατά γην και κατά θάλασσαν θηρίων μέγιστον εστι θηρίον γυνή.
Πολλά είναι τα θηρία στην ξηρά και στη θάλασσα, αλλά το πιο τρομερό από όλα είναι η γυναίκα.
Μένανδρος απόσπασμα

Πολύ χείρον εστιν ερεθίσθαι γραυν ή κύνα.
Είναι πολύ χειρότερο να νευριάσεις μια γριά γυναίκα παρά μια σκύλα.
Μένανδρος απόσπασμα

Σμικράς δ' αφορμάς ην λάβωσιν των ψόγων, πλείους επεισφέρουσιν.
Εάν βρουν οι γυναίκες μικρή αφορμή για κατηγορίες, λένε ακόμη ένα σωρό.
Ευριπίδης απόσπασμα

Της δ' αύτε κακής γυναικός ου ρίγιον άλλον.
Δεν υπάρχει τίποτα ψυχρότερο από την κακή γυναίκα.
Σοφοκλής απόσπασμα

Τότε τας γυναίκας δεδιέναι μάλιστα δει, όταν τι περιπλάττωσι τοις χρηστοίς λόγοις.
Τότε πρέπει να φοβούμαστε περισσότερο τις γυναίκες όταν μας γεμίζουν με γλυκά λόγια.
Μένανδρος απόσπασμα

Υπό γυναικός άρχεσθαι ύβρις είη αν ανδρί εσχάτη.
Για έναν άνδρα το να εξουσιάζεται από γυναίκα είναι η μεγαλύτερη κακοποίηση.
Δημόκριτος D.K. 111

Φιλόψογον δε χρήμα θηλειών έφυ.
Από τη φύση τους οι γυναίκες αγαπούν το να ψεγαδιάζουν.
Ευριπίδης Φοίνισσαι 198

Χωρίς γυναίκας θεός εποίησε νόον.
Χωρίς μυαλό έπλασε ο θεός τις γυναίκες.
Σιμωνίδης απόσπασμα
By Abu Musab al-Zarkawi


_________________________________________

Απάντηση του Π


Πολύ ενδιαφέρουσα η συλλογή - αλλά όταν βάζεις σχόλιο σε ένα ποστ μετά από δύο μήνες, ποιος περιμένεις να το δει αν δεν το επισημάνεις με σχόλιο στο πιο πρόσφατο ποστ; Eγώ το είδα σήμερα τυχαία, καθώς έψαχνα να βρω κάτι άλλο. Θα ήταν επίσης πιο πρακτικό (και πιο τίμιο) το "Abu Musab al-Zarkawi" να είναι link, αν μη τι άλλο για να σε ειδοποιήσω ότι σε είδα και σου απαντώ (αν σε ενδιαφέρει ο διάλογος και όχι οι επιθέσεις αυτοκτονίας).

Mερικές παρατηρήσεις.

1. Φαίνεται να πρόκειται για μια έτοιμη απάντηση που την περιφέρεις όπου δεις κάτι που σου φαίνεται σχετικό. Tο λέω αυτό γιατί πολλά κακά μπορεί να έχουμε, "ρατσιστές ελληναράδες αντισημίτες", όμως, δεν είμαστε. H απάντησή σου θα είχε νόημα αν απευθυνόταν προς κάποιους που το blog τους είναι αφιερωμένο σε πόλεμο κατά του χριστιανισμού και υπέρ της αρχαιολατρείας – το δικό μας προφανώς δεν είναι έτσι.

2. (Aν έχεις διάθεση, πήγαινε και στο ποστ "Aνατομία ενός σχολίου" γιατί ορισμένες από τις εκεί απαντήσεις αφορούν και εσένα.) Eν συντομία:

Eίναι πασίγνωστο ότι οι προκαταλήψεις κατά της γυναίκας είναι παγκόσμιο και διαχρονικό φαινόμενο, αλλά το θέμα του ποστ ήταν η θέση της γυναίκας στη Bίβλο και μόνον. Oυδέποτε έγραψα ότι το παρουσιάζω σε αντιδιαστολή με άλλες θρησκείες ή κοινωνίες. Έτσι το αν αλλού ή άλλοτε υπήρχαν ίδιες ή και χειρότερες αντιλήψεις είναι παντελώς άσχετο με το στόχο του συγκεκριμένου ποστ, που ανήκει σε μια σειρά κειμένων για τη Bίβλο. Kαλό είναι, όταν απαντάτε σε ένα κείμενο, να απαντάτε σε αυτά που γράφει και όχι σε ανύπαρκτα φαντάσματα. Eπί αυτών που έγραψα για τη Bίβλο έχεις κάποια διαφωνία;

3. Πολλά από τα αποσπάσματα που παραθέτεις είναι από θεατρικά έργα, άρα όχι απαραίτητα άποψη του συγγραφέα ή της εποχής του αλλά ενός χαρακτήρα του έργου, που μπορεί να αναδεικνύεται και ως χαρακτήρας μελανός. O Eυριπίδης π.χ. είναι με το μέρος της Hλέκτρας, της Iφιγένειας και της Mήδειας, όχι με το μέρος αυτών που τους βάζει να λένε όσα λένε εναντίον τους - και είναι πολύ αστείο που τα περισσότερα από τα αποσπάσματα προέρχονται από τον Eυριπίδη! (Kατά σύμπτωση, στο ίδιο ποστ υπάρχουν σχόλιά μου για τη Mήδεια: τα διάβασες;)

4. Aνεξάρτητα από το παραπάνω, τα αποσπάσματα αυτά δείχνουν τι πίστευαν κάποιοι ή και τι ήταν κοινωνικά σύνηθες στην αρχαία Eλλάδα. Aν εξαιρέσεις ορισμένους γελοίους αρχαιόπληκτους, ουδείς ζητάει ή επιβάλλει σήμερα να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα αυτά. Yπάρχει επομένως μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που παραθέτεις και των αναλόγων από τη Bίβλο, επειδή τη δεύτερη αρκετοί (επίσημο καθεστώς, μάλιστα, όχι απλώς αρκετοί) επιμένουν να την παίρνουν κατά γράμμα και να την επιβάλλουν ως θεόπνευστο ηθικό οδηγό για τα πάντα. Kανένας δεν μας βάζει σήμερα να ορκιζόμαστε στα γραπτά του Φωκυλίδη, κανένας δεν μας κρίνει με γνώμονα τις ρήσεις του Mενάνδρου, κανένας δεν απαιτεί να ρυθμίζουμε τη ζωή μας με βάση τις απόψεις του Επιχάρμου, κανένας δεν αντιδρά στο χτίσιμο τζαμιού κραδαίνοντας τον Hσίοδο, κανένας δεν αρνείται να παντρέψει ή να κηδέψει ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Δημόκριτο και κανένας δεν αποδίδει τιμές αρχηγού κράτους σε φανάρια από αρχαιοελληνικούς τόπους λατρείας. Σαφές;


__________________________________________________

Υ.Γ. του cyrusgeo

Επί της ουσίας απαντά ο Π. Εγώ θα σταθώ μόνο στη φράση του σχολιαστή "ρατσιστές ελληναράδες αντισημίτες", κι αυτό γιατί είναι σαφές πως αναφέρεται σ’ εμάς.

Φίλε ανώνυμε σχολιαστή, όταν μπαίνεις στον κόπο να διατυπώνεις γενικές κρίσεις για έναν άνθρωπο, καλό θα ήταν, αν μη τι άλλο, να έχεις διαβάσει τουλάχιστον κάποια κείμενά του, ώστε να έχεις κατανοήσει τις απόψεις του πάνω στα θέματα που σε ενδιαφέρουν. Το παρόν μπλογκ βρίσκεται "στον αέρα" από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, και ήδη περιέχει πάνω από 80 ποστ, όλα ανοιχτά σε ανάγνωση και σχολιασμό. Αν έμπαινες στον κόπο να ξεφυλλίσεις, έστω, τα αρχεία των περασμένων μηνών, δεν θα έκανες αυτή την άστοχη εισαγωγή στο (ενδιαφέρον, το τονίζω) σχόλιό σου. Έστω και τώρα, όμως, σε παρακαλώ να διαβάσεις ποστ όπως τα Ουμπέρτο Έκο και Καρατζαφέρης και Οι θρησκευτικές ρίζες του αντισημιτισμού, για να διαπιστώσεις ιδίοις όμμασι αν εκεί εκφράζονται απόψεις που θα μπορούσαν να ανήκουν σε "ρατσιστές ελληναράδες αντισημίτες".

16 comments:

Artanis said...

Κοίτα να δεις, φίλε μου, που έχω σύντροφο και φίλο οργανωμένους στην οργάνωση Ρ.Ε.Α.! Δηλαδή, αν πάρουμε το γνωμικό "δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι" εγώ είμαι Ρατσίστρια, Ελληναρού και Αντισημίτισσα;
Σύντροφοι, μας πήρανε χαμπάρι!!!!!!
L O L!!!!!!

mcfly said...

Ο Ζαρκάουι δεν είναι αντισημίτης... μπερδεύτηκα!

rodanis said...

Καλησπέρα
Μην εντυπωσιάζεστε από το μακροσκελές του πόστ. Παρακάτω, παραθέτω κάποιες ιστοθέσεις απολαυστικού παραληρήματος με αστείρευτο υλικό για copy-paste (υπομονή να έχεις να διαβάζεις –μεγάλη όμως υπομονή...)

http://www.ierosolymitissa.org/new.htm

http://www.apologitis.com/gr/ancient/a-ginaika.htm#%C1%D1%D7%C1%C9%C1_%C3%D5%CD%C1%C9%CA%C1

http://www.geocities.com/antipaganismos2/arhaioplixia20.html#94

http://www.oodegr.com/index.htm

Όσο για τον χαρακτηρισμό, (Ρατσιστές Ελληναράδες Αντισημίτες) είναι προσφιλές σε όσους δεν έχουν να αντιτάξουν κάτι ουσιαστικό σε μία γνώμη, να επιτίθενται στον φορέα της, και μάλιστα με χαρακτηρισμούς που μόνο από ψυχωτικές οδούς σκέψης μπορούν να προκύψουν, π.χ.: Ο Χίτλερ ήταν χορτοφάγος και κυνόφιλος . Συνεπώς έχει γεμίσει όλος ο κόσμος νεοναζί!
Αλλά βρε παιδιά, μήπως έκανε πλάκα ο άνθρωπος; Μα να υπογράφει Αλ Ζαρκάουι!

Υ.Γ.
Cyusgeo σου έστειλα με e-mail την ταπεινή μου συμμετοχή στην ΙΠΜ. Ελπίζω να την έλαβες.

cyrusgeo said...

Αρτάνις, κάθε μέρα θα μαθαίνεις και κάτι καινούργιο...

Μακ Φλάι, μπερδεύτηκες, ε; Δεν είσαι ο μόνος...

Ροδάνη, υπομονήν διαθέτομεν άφθονον, αλλ' ουχί ανεξάντλητον. Έχεις δίκαιο, κατά βάθος είμεθα άπαντες νεοεθνικοσοσιαλισταί εις τον κόσμον τούτον...

Έλαβα τη συμμετοχή. Προλαβαίνεις και κάποια απ' τα υπόλοιπα. Μην κάθεσαι. Γρηγόρει...

lykojo said...

σου - ρ ε α - λισμός

ρέουσα ενέργεια ανοησίας

ρακούν ετοιμάζουν αντίσταση

ρε ένα αρχίδι

ράμπο είσαι αναρχικός

ρε, έτι ασχολείστε?

Ιφιμέδεια said...

Εγώ απορώ βρε παιδιά και εκπλήττομαι με το πάθος ορισμένων ! Τι φανατισμός -έστω και εκπρόθεσμος- είναι αυτός;
Τι μονομανία;

Που πάμε ως ρατσιστές ελληναράδες αντισημίτες;

rodanis said...

cyrusgeo:
Όλοι, εκτός από εμένα βέβαια, καθώς όσοι με γνωρίζουν, μπορούν να πιστοποιήσουν οτι εξ απαλών ονύχων ήμουν ζώον σαρκοβόρον και με ιδιαίτερη αγάπη στις γαλές - όχι αυτές δεν τις τρώγω!
Όμως, ξανελέω: πλάκα έκανε ο άνθρωπος, γιατί τον αντιμετωπίζετε σαν να μιλούσε σοβαρά; Άκου εκεί αλ Ζαρκάουι...

cyrusgeo said...

lykojo, πολύ καλά τα λες, απλά είπα να κάνω ένα διάλειμμα μέχρι το αυριανό ποστ...

Ιφιμέδεια, είμαστε ένα βήμα πριν το γκρεμό, και οι ελληναράδες φωνάζουν "εμπρός"...

Ροδάνη, ο που εκάηκε στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Στο παρελθόν έχω πάρει στην πλάκα άτομα που σοβαρολογούσαν -- και το μετάνιωσα. Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε. Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά. Από την πόλη έρχομαι, και στην κορφή παγωτό κανέλλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ...

Λίτσα said...

Ο σχολιαστής σας προφανώς υποπίπτει στην πλάνη του ad hominem, αγαπητοί. Ακόμη κι αν ήσασταν ό,τι σας καταλογίζει, τούτο είναι άσχετο με το αν το post περιέχει έγκυρα και αληθή επιχειρήματα ή όχι. Ο π. σωστά παρατηρεί ότι τα περισσότερα αποσπάσματα προέρχονται από τραγωδίες, και ως γνωστόν στις τραγωδίες/λογοτεχνία εν γένει δεν περιλαμβάνονται μόνον θέσεις τις οποίες υπερασπίζεται ο συγγραφέας αλλά και θέσεις με τις οποίες διαφωνεί.
Καλημέρα σας και αναχωρώ διότι έχω να προλάβω και την πτήση μου.

Π said...

ΛITΣA: Καλημέρα σας και φροντίστε να προλάβετε την πτήση σας διότι το αποτέλεσμα ενδιαφέρει και ημάς.

Π said...

Σημειώνω και ότι η PEA (μητέρα του Δία) λατρευόταν μεταξύ άλλων ως προστάτις της προόδου και του πολιτισμού!

lykojo: εγώ θα πάρω το «ρακούν ετοιμάζουν αντίσταση», καθότι έχω ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια ζωάκια.

cyrusgeo: O που εκάηκε στο χυλό να βάλει λιποζάν. Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά ανθρωπόδενε. Όποιος φυλάει τα ρούχα του τα τρώει ο σκώρος. Από την πόλη έρχομαι για σύντομες διακοπές. (Zήσε Mάη μου να γίνεις Iούνιος...)

Debby said...

Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αλλά αυτόν τον τίτλο "Ρ.Ε.Α. (Ρατσιστές Ελληναράδες Αντισημίτες)" το έχω δει στο Monitor πριν 3-4 περίπου εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος. Είχε γραφτεί Post για αυτό. Από τον ίδιο υπογράφοντα.

cyrusgeo said...

Ντέμπι μου, ό,τι και να σου πω, ψέμματα θα 'ναι. Δεν πειράζει. Πάμε γι' άλλα...

περαστικός said...

Να επισημάνω ότι όλο αυτό το σχόλιο, πέραν των επιμε΄ρους λαθών, εμπίπτει κυρίως στη λογική πλάνη της αντίκρουσης ενός "κακού" με άλλο "κακό" (δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό).

Λόγος: Ο Χ δεν οδηγεί καλά, πέρασε με κόκκινο.
Αντίλογος: Είσαι προκατειλημμένος. Ο Ψ εχθές τράκαρε.

??? (Και λοιπόν; Σε τι αναιρείται η πρώτη θέση;)

roidis said...

Απίστευτο!
ώστε δηλαδή πράγματι τα
scripta manent.

μερικές φορές το ξεχνάμε.

Π said...

περαστικέ, έτσι ακριβώς - στην πραγματικότητα τόσο απλό είναι.

Roidis, asta na panent (και καλές διακοπές, αν έχω καταλάβει σωστά!)